Terug naar het overzicht

Daarom het Willem Blaeu!

Onze leerlingen bereiden zich zo goed mogelijk voor op hun rol in de maatschappij. We dagen hen hierop uit en helpen hen via  “zoek, ontdek, leer en verbeter door te oefenen”.

Wij zijn een openbare scholengemeenschap waar ruimte is voor diversiteit en

  • talentontwikkeling
  • ondersteuning van leerlingen in hun specifieke behoeften
  • inclusiviteit, iedereen mag zijn en ontdekken wie hij is
  • het ontwikkelen van een blik op de wereld en op de maatschappij
  • het bieden van modern en goed onderwijs, dat uitdaagt door middel van een optimaal pedagogisch en didactisch klimaat
  • leren van en met elkaar, we zijn een professioneel lerende organisatie