Naar de brugklas

Kennismaken
Voordat het nieuwe schooljaar start maken de aankomende brugklasleerlingen kennis met hun mentor van klas 1. Als je naar deze dag komt, heb je al gekozen voor het Willem Blaeu. Vóór de zomervakantie nodigen wij jou en de andere nieuwe brugklasleerlingen uit voor een kennismakingsmiddag. De uitnodiging ontvang je thuis.

Je leert op die dag alvast je nieuwe klasgenoten en je mentor(en) kennen en je krijgt allerlei informatie over het reilen en zeilen op school. Deze informatie is ook te vinden in het Brugklasboekje 2023-2024.

De eerste lesweek
In de eerste week zijn er veel leuke activiteiten om je nieuwe klasgenoten en leraren te leren kennen. We doen sport- en spelactiviteiten en we verkennen de omgeving van de school. Ook blijf je een nacht slapen op school. Een programma van jouw introductiedagen krijg je in de laatste week van de zomervakantie

Begeleiding door de mentor
De mentor is het belangrijkste contactpersoon voor de leerlingen en de ouders. In de brugklas hebben de leerlingen 2 lesuren in de week een mentoruur. Daarnaast volgen de leerlingen ook de vaklessen van hun mentor. De mentor ziet toe op het welbevinden en de ontwikkeling van de leerlingen. Er is extra aandacht voor de sociaal emotionele vaardigheden van de leerlingen.

In de brugklas begeleidt de mentor de leerlingen bij de overgang van groep 8 naar de middelbare school.
De mentor verzorgt in de onderbouw de mentor- en studielessen. Deze lessen gaan over: omgaan met elkaar, opkomen voor jezelf, zelfstandig(er) worden, de juiste manier/de aanpak van huiswerk maken, leren en plannen. Er is ook veel aandacht voor veiligheid, zoals het voorkomen van (digitaal) pesten. Er zijn persoonlijke mentorgesprekken over: ‘Wie ben ik?’ ‘Wat kan ik?’

De mentoren in het vmbo werken binnen hun mentorlessen met een portfolio wat de leerlingen zelf bijhouden. De leerlingen zijn verantwoordelijk voor hun portfolio’s. In het portfolio gaat het bijvoorbeeld over de beroepskeuze en de oriëntatie hierop. De groei van de leerlingen wordt door middel van portfolio gesprekken door de mentor bijgehouden.

Naast de mentor heeft de school een aantal docenten/medewerkers die zich op een specifiek onderdeel van het begeleiden van leerlingen heeft toegelegd onder andere dyslexie en zorgbegeleiding.

Ken je klas en driehoeksgesprekken
Een paar keer per jaar heb je een driehoeksgesprek met je ouder(s)/verzorger(s) en je mentor. Je vertelt hoe het met je gaat, over je cijfers en hoe je je schooltaken wilt doen. Je mentor helpt je hiermee. Op de ‘Ken je klas’ middag presenteer je samen met je klasgenoten je klas aan je ouder(s)/verzorger(s).

Leerlingbegeleiding
Er is een leerlingbegeleider voor iedere afdeling op school. Indien problemen van persoonlijke aard de schoolprestaties negatief beïnvloeden, kan een leerling doorverwezen worden naar een van de leerlingbegeleiders. Samen met de leerling wordt er dan naar oplossingen gezocht.

Willem Blaeu is een veilige school
Elke klas besteedt tijdens de mentorles tijd aan hoe we met elkaar omgaan. Het Willem Blaeu heeft duidelijke huisregels, zo werken we samen aan een prettig en veilig leerklimaat. Met je mentor praat je over ‘een nieuwe klas’, ‘vriendschap’, ‘pesten’ en ‘opkomen voor jezelf’. Je maakt samen met je klas een omgangscontract. Alle medewerkers van het Willem Blaeu werken met de veiligheidscoördinator van school. Zo pakken we samen pestgedrag aan en zorgen we ervoor dat het Willem Blaeu een veilige school is waar je op een positieve manier met elkaar omgaat.

Wie ben ik?
Het is belangrijk dat je voor jezelf kunt opkomen en aan kunt geven wat je grenzen zijn. Met je klas volg je een Rots & Water Training. Je leert jezelf goed kennen. Je leert tijdens de training of je meer een Rots- of een Water- type bent. Je krijgt zelfvertrouwen en kunt reflecteren op eigen handelen in lastige situaties.