Naar de brugklas

Kennismaken
Voordat het nieuwe schooljaar start maken de aankomende brugklasleerlingen kennis met hun mentor van klas 1. Als je naar deze dag komt, heb je al gekozen voor het Willem Blaeu. Vóór de zomervakantie nodigen wij jou en de andere nieuwe brugklasleerlingen uit voor een kennismakingsmiddag. De uitnodiging ontvang je thuis.

Je leert op die dag alvast je nieuwe klasgenoten en je mentor(en) kennen en je krijgt allerlei informatie over het reilen en zeilen op school. Deze informatie is ook te vinden in het Brugklas boekje 22-23.

De eerste lesweek
In de eerste week zijn er veel leuke activiteiten om je nieuwe klasgenoten en leraren te leren kennen. We doen sport- en spelactiviteiten en we verkennen de omgeving van de school. Ook blijf je een nacht slapen op school. Een programma van jouw introductiedagen krijg je in de laatste week van de zomervakantie

Begeleiding door de mentor
De mentor is het belangrijkste contactpersoon voor de leerlingen en de ouders. In de brugklas hebben de leerlingen 2 lesuren in de week een mentoruur. Daarnaast hebben de leerlingen ook les van hun mentor in het vak wat de mentor geeft. De mentor ziet toe op het welbevinden en de ontwikkeling van de leerlingen. Er is extra aandacht voor de sociaal emotionele vaardigheden van de leerlingen.

In de brugklas begeleidt de mentor de leerlingen bij de overgang van groep 8 naar de middelbare school.
De mentor verzorgt in de onderbouw de mentor- en studielessen. Deze lessen gaan over: omgaan met elkaar, opkomen voor jezelf, zelfstandig(er) worden, de juiste manier/de aanpak van huiswerk maken, leren en plannen. Er is ook veel aandacht voor veiligheid, zoals het voorkomen van (digitaal) pesten. Er zijn persoonlijke mentorgesprekken over: ‘Wie ben ik?’ ‘Wat kan ik?’

De mentoren in het vmbo werken binnen hun mentorlessen met een portfolio wat de leerlingen zelf bijhouden. De leerlingen zijn verantwoordelijk voor hun portfolio’s. In het portfolio gaat het bijvoorbeeld over de beroepskeuze en de oriëntatie hierop. De groei van de leerlingen wordt door middel van portfolio gesprekken door de mentor bijgehouden.

Naast de mentor heeft de school een aantal docenten/medewerkers die zich op een specifiek onderdeel van het begeleiden van leerlingen heeft toegelegd onder andere dyslexie en zorgbegeleiding.

Driehoeksgesprekken
Een aantal keer per jaar heb je met je ouder(s)/verzorger(s) en je mentor een persoonlijk gesprek waarin je vertelt hoe het met je gaat, hoe je schoolresultaten zijn en wat je nodig hebt voor je studie.

Leerlingbegeleiding
Er is een leerlingbegeleider voor iedere afdeling op school. Indien problemen van persoonlijke aard de schoolprestaties negatief beïnvloeden, kan een leerling doorverwezen worden naar een van de leerlingbegeleiders. Samen met de leerling wordt er dan naar oplossingen gezocht.

Anti pestprogramma
Willem Blaeu vindt het belangrijk dat de leerlingen op een prettige manier met elkaar omgaan en dat de sfeer in de klas en binnen de school optimaal is.

In klas 1 stellen de klassen met elkaar een omgangscontract op. Daarin spreekt de klas met elkaar af hoe ze met elkaar om willen gaan. Dit contract wordt officieel door de klas met handtekeningen vastgelegd. Het contract hangt in het lokaal van de mentor. Alle leerlingen krijgen het contract ook mee naar huis.

Rots en Water
Alle brugklassen volgen Rots en Water trainingen. Door middel van deze trainingen groeit het zelfvertrouwen van de leerlingen, ze krijgen meer zelfbeheersing in momenten van conflicten en ze leren goed te kunnen reflecteren op hun eigen handelen.