Terug naar het overzicht

Kennis en vaardigheden

Onderwijs op Willem Blaeu laat leerlingen hun talenten ontdekken en bevordert hun ontwikkeling. Hierin staat het leren maken van eigen keuzes centraal. We richten ons op het aanleren van de basisvaardigheden: taal, rekenen, burgerschap en digitale vaardigheden.  Daarbij worden leerlingen ondersteund in hun specifieke leerbehoeften.