Digitaal onderwijs

Al vele jaren werken wij met deze moderne manier van werken in ons onderwijs. In alle klassen werken we met een mix van boeken en digitaal materiaal.  Het gebruik van de computer in het onderwijs heeft namelijk een positieve invloed op het leren. Met behulp van de elektronische leeromgeving (ELO) wordt met leerlingen gecommuniceerd, zijn planners, uitwerkingen en lesmateriaal te vinden, en hebben leerlingen toegang tot digitaal materiaal. Hiermee hebben we meer tools bij het begeleiden van en geven van feedback aan leerlingen. In lessen en mentormomenten besteden we ook aandacht aan ICT-vaardigheden en mediawijsheid.

De (digitale) lesdag

Als je in een klas zit van OSG Willem Blaeu dan heb je elke dag de laptop nodig. Huiswerk en toetsen staan in je digitale agenda. Voor een aantal vakken is de lesmethode geheel of gedeeltelijk digitaal. Opdrachten kun je digitaal krijgen en inleveren. Natuurlijk zit je niet de gehele dag achter de computer (dat zou niet goed zijn). De ene dag zal dat meer zijn dan de andere dag. Als je op één dag gymnastiek en beeldende vorming hebt, dan zal dat percentage minder zijn dan op een dag waarop alleen theorievakken staan geroosterd. Naast de laptop blijven boeken en schriften belangrijke leermiddelen.

Toegang tot Internet

Ons gebouw is volledig voorzien van wifi en je kunt je apparatuur overal in school gebruiken, maar natuurlijk ook gewoon thuis.

Welke apparatuur?

Onze sterke voorkeur gaat uit naar het werken met Chromebooks of in ieder geval een laptop waarop Google Chrome geïnstalleerd is. De keuze is o.a. gebaseerd op de lange accuduur, weinig storingen, weinig onderhoud, makkelijk te installeren/herstel en snelle opstart. Een extern bedrijf, Campusshop, kan alles rondom levering, onderhoud en betaling (ook in termijnen) overnemen. Je bent zelf eigenaar van de apparatuur. De kosten hiervoor schatten we in rond de 300 euro. In principe kun je daarmee een aantal jaren vooruit. Met Campusshop kunnen afspraken gemaakt worden over reparaties, vervanging e.d.

Voor meer informatie Digitaal onderwijs en OSG Willem Blaeu 2021-2022.

Onderstaande link, met als titel Informatie Campusshop 2021-2022, betreft het aanbod voor het schooljaar 2021-2022, hierin vindt u tevens de voucher.

Software

We hebben een overeenkomst afgesloten met SLB-diensten. Via de website www.slim.nl bestel je eenvoudig en met hoge korting legale software, hardware, tijdschriften, boeken en accessoires.