Tweetalig onderwijs voor havo én vwo

Sinds 2002 biedt OSG Willem Blaeu tto aan voor vwo leerlingen. Maar, mede door de grote vraag naar TTO op havo-niveau, wordt in 2008 besloten ook Tweetalig Onderwijs aan te bieden aan de leerlingen met een havo-advies. Daarmee hebben wij een unieke positie voor een middelbare school.

Om tweetalig onderwijs te kunnen volgen, dient de Nederlandse taal goed beheerst te worden. Om die reden is het niet vanzelfsprekend dat leerlingen die in het buitenland onderwijs hebben gevolgd automatisch geplaatst kunnen worden binnen het tweetalige onderwijs op OSG Willem Blaeu.

Erkende senior TTO licentie

  • Tenminste 50% van de lessen in het Engels
  • Internationale oriëntatie w.o. reis naar Engeland
  • Afsluiting met IB certificaat (International Baccalaureate)

Onze school is een senior tto school. Dat wil zeggen dat het Willem Blaeu behalve regulier havo en vwo ook de mogelijkheid biedt om deze niveaus tweetalig te volgen.

Tweetalig onderwijs voor havo en vwo heeft als doel de leerling extra bagage mee te geven in een steeds internationaler wordende omgeving. Het tweetalig onderwijs op het Willem Blaeu biedt deze leerlingen een gevarieerd programma, met veel aandacht voor Europa en een ruime internationale oriëntatie.

Ook verzorgen steeds meer studierichtingen op hogescholen en universiteiten de colleges in het Engels en derhalve zijn studieboeken vaak niet meer in het Nederlands verkrijgbaar. Verder gaan studenten steeds vaker in het buitenland studeren of lopen zij stage in het buitenland. Genoeg redenen dus om een gedegen kennis van het Engels te ontwikkelen.

De praktijk

TTO-leerlingen krijgen in de onderbouw minstens de helft van de lessen in het Engels. De vakken geschiedenis, aardrijkskunde en beeldende vorming bijvoorbeeld, worden in het Engels gegeven.

tto-logo

Naast de Engelstalige lessen wordt er ruim aandacht geschonken aan internationale en culturele activiteiten en contacten. Zo hebben we al jaren een uitwisseling met een tto school in Polen en organiseren we jaarlijks een reis naar Groot-Brittannië.

Ook worden er verschillende Engelstalige voorstellingen bezocht. Vanaf het vierde leerjaar worden de leerlingen opgeleid voor het reguliere vwo of havo examen en zijn de lessen grotendeels in het Nederlands. Maar ze krijgen nog wèl de lessen CKV1 en LO in het Engels aangeboden, een serie masterclasses en óók nog extra lessen Engels.

TTO Teaching English

Dit jaar geven de Havo 4 leerlingen die TTO volgen een serie lessen aan de groepen 8 van basisschool de Nicolaas Beets. De leerlingen creëren in twee- of drietallen zelf een les (bijvoorbeeld Biologie, of L.O.) en voeren deze in het Engels uit. De lessenreeks wordt 20 oktober 2017 geopend op het Nicolaas Beets, en na de herfstvakantie zullen de leerlingen iedere vrijdag een les in het Engels geven.

Examen

Het Willem Blaeu biedt de bovenbouw leerlingen, naast het reguliere examen Engels, een tweejarige International Baccalaureate (IB) opleiding om het certificaat English A Higher Level (voor vwo leerlingen) en het certificaat English B Higher Level (voor havo leerlingen) te halen.

Deze certificaten worden wereldwijd erkend en maken de toegang tot universiteiten en hogescholen in het buitenland laagdrempelig. Het slagingspercentage van TTO leerlingen met een IB certificaat is in de laatste jaren is 100%.