Tweetalig onderwijs voor havo én vwo

 

Sinds 2002 biedt OSG Willem Blaeu TTO aan voor vwo leerlingen. Maar, mede door de grote vraag naar TTO op havo-niveau, wordt in 2008 besloten ook Tweetalig Onderwijs aan te bieden aan de leerlingen met een havo-advies. Daarmee hebben wij een unieke positie voor een middelbare school.

Om tweetalig onderwijs te kunnen volgen, dient de Nederlandse taal goed beheerst te worden. Om die reden is het niet vanzelfsprekend dat leerlingen die in het buitenland onderwijs hebben gevolgd automatisch geplaatst kunnen worden binnen het tweetalige onderwijs op OSG Willem Blaeu.

Op deze website lees je ‘wat TTO is en kan je bekijken of het bij jou past. Wie weet kies jij dan voor TTO!

reasons why Nikki chose TTO
reasons why Kiran chose TTO

Erkende senior TTO licentie

  • Tenminste 50% van de lessen in het Engels
  • Internationale oriëntatie w.o. reis naar Engeland
  • Afsluiting met IB certificaat (International Baccalaureate)

Onze school is een senior TTO school. Dat wil zeggen dat het Willem Blaeu behalve regulier havo en vwo ook de mogelijkheid biedt om deze niveaus tweetalig te volgen.

Tweetalig onderwijs voor havo en vwo heeft als doel de leerling extra bagage mee te geven in een steeds internationaler wordende omgeving. Het tweetalig onderwijs op het Willem Blaeu biedt deze leerlingen een gevarieerd programma, met veel aandacht voor Europa en een ruime internationale oriëntatie.

Ook verzorgen steeds meer studierichtingen op hogescholen en universiteiten de colleges in het Engels en derhalve zijn studieboeken vaak niet meer in het Nederlands verkrijgbaar. Verder gaan studenten steeds vaker in het buitenland studeren of lopen zij stage in het buitenland. Genoeg redenen dus om een gedegen kennis van het Engels te ontwikkelen.

tto-logo

De praktijk

TTO-leerlingen krijgen in de onderbouw minstens de helft van de lessen in het Engels. De vakken geschiedenis, aardrijkskunde en beeldende vorming bijvoorbeeld, worden in het Engels gegeven.

Naast de Engelstalige lessen wordt er ruim aandacht geschonken aan internationale en culturele activiteiten en contacten. Zo bieden we uitwisselingen aan met scholen binnen en buiten Europa en organiseren we excursies, reizen, en stageplekken naar diverse plekken binnen Europa.

Ook worden er verschillende Engelstalige voorstellingen bezocht. Vanaf het vierde leerjaar worden de leerlingen opgeleid voor het reguliere vwo of havo examen en zijn de lessen grotendeels in het Nederlands. Maar ze krijgen nog wèl de lessen CKV1 en LO in het Engels aangeboden, een serie masterclasses en óók nog extra lessen Engels.

TTO video by students

TTO Teaching English

Ieder jaar geven de tweedeklas leerlingen die TTO volgen een les aan de groepen 8 van basisscholen in Alkmaar en omgeving. De leerlingen creëren in twee- of drietallen zelf een les en voeren deze in het Engels uit.

Voorlichting tweetalig onderwijs

Examen

Het Willem Blaeu biedt de bovenbouw leerlingen, naast het reguliere examen Engels, een tweejarige International Baccalaureate (IB) opleiding om het certificaat English A Higher Level (voor vwo leerlingen) en het certificaat English B Higher Level (voor havo leerlingen) te halen.

reasons why Eelke chose TTO
reasons why Kyra chose TTO
reasons why Bram chose TTO

Deze certificaten worden wereldwijd erkend en maken de toegang tot universiteiten en hogescholen in het buitenland laagdrempelig. Het slagingspercentage van TTO leerlingen met een IB certificaat is in de laatste jaren 100%.

 

Junior Certificate Ceremony 17th November 2020

All students in year four that successfully completed their first three years of TTO (tweetalig onderwijs) received their junior certificate on the 17th November 2020.

A sweet moment, as you can see!

 

Onderstaande logo’s zijn ontworpen door leerlingen ter promotie van het tweetalig onderwijs.

    

                                                         

Q&A – Ons onderwijs