Van der Meij college

Na de onderbouw, leerjaar 1 en 2, vmbo-basis- of kaderberoepsgerichte leerweg, vervolgen leerlingen hun studie op het Van Der Meij College, gelegen in Alkmaar-noord. Tijdens de onderbouw maken leerlingen uitgebreid kennis met het Van Der Meij College door projecten op locatie. Als zij eenmaal overstappen zijn ze bekend met het gebouw, de lokalen, docenten en de vakken waar ze eindexamen in doen.