Terug naar het overzicht

Samenwerken

Samenwerken vindt plaats binnen en buiten de school.

Om onze ambities te realiseren is er samenwerking tussen leraren, leerlingen en ouders , ook tussen onderwijs en ondersteuning.

We werken met externe organisaties samen voor een zo breed mogelijk onderwijsaanbod en om aangesloten te blijven bij de snel veranderende maatschappij.