Een anti-pestprotocol is aanwezig en is terug te vinden in het schoolveiligheidsplan (zie de website). De anti-pestcoördinator ondersteunt mentoren en andere medewerkers bij de preventie en aanpak van pestgedrag. In voorkomende gevallen is de mentor de contactpersoon.
Anti-pestcoördinator: mw. M.M. Bakker: BAM@willemblaeu.nl