Terug naar het overzicht

Bevorderingsnormen

De bevorderingsnormen staan op de website. Omdat bij de zak- en slaagregeling (aan het eind van de schooljaren) de vakken Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde wettelijk een bijzondere status hebben gekregen, is dit al in de bevorderingsnormen van de eerdere leerjaren terug te vinden. Ouder(s) en leerlingen worden geacht bekend te zijn met de bevorderingsnormen.

Bevorderingsregels 2023-2024