De school bestaat uit diverse geledingen: leerlingen, leraren, ondersteunend personeel,
schoolleiding en ouder(s). Om ervoor te zorgen dat eenieder zijn bijdrage kan leveren
aan een goede organisatie en een goed leer- en schoolklimaat, heeft OSG Willem Blaeu
de volgende overlegplatforms:

Leerlingenraad

De leerlingenraad is een groep leerlingen uit verschillende jaarlagen. Zij organiseren o.a. de muziekavonden met open podium en behartigen de belangen van de leerlingen bij de schoolleiding. De raad vaardigt voorts enkele leerlingen af naar de medezeggenschapsraad.
Het e-mailadres van de leerlingenraad is: leerlingenraad@willemblaeu.nl

Ouderraad

De ouderraad stelt zich tot doel om de belangen van ouder(s) te behartigen bij de schooldirectie. De ouderraad bestaat uit twee tot vier ouder(s). Bij vergaderingen is er een vertegenwoordiger van de directie aanwezig. Voorstellen en adviezen vanuit de ouderraad kunnen worden meegenomen naar de medezeggenschapsraad en kunnen zo worden opgenomen in het schoolbeleid. De ouderraad organiseert bovendien thema-avonden voor ouder(s). Het e-mailadres van de ouderraad is: ouderraad@willemblaeu.nl

Klankbordgroepen van ouder(s) en leerlingen

Osg Willem Blaeu vindt het heel belangrijk om te weten hoe ouder(s) tegen de school aankijken. Ouder(s) kunnen helpen dingen te verbeteren. Daarom stelt de school het contact met ouder(s) op prijs. Aan het begin van het jaar nodigt OSG Willem Blaeu ouder(s) uit plaats te nemen in de ouderklankbordgroepen, die bijeenkomen onder leiding van de betreffende afdelingsleider. Osg Willem Blaeu streeft naar minstens een ouder per klas. Per afdeling vergadert een klankbordgroep een aantal keer per jaar met de afdelingsleider. Ook voor ouder(s) van dyslectische leerlingen en voor ouder(s) van de Topsporttalentafdeling bestaan klankbordgroepen. Leerlingen worden uitgenodigd om deel te nemen aan een leerlingenklankbordgroep.

GSA

Wij streven ernaar op het Osg Willem Blaeu dat iedereen zichzelf kan zijn hier op school. De GSA staat voor Gender & Sexuality Alliance. Je bent welkom op school ongeacht welk geslacht je hebt, op wie je verliefd wordt, hoe je je kleedt, je bij ons welkom bent op school. De groep bestaat uit verschillende leerlingen uit diverse klassen/ leerjaren. Er worden enkele activiteiten binnen de school georganiseerd.

Medezeggenschap

De school kent een medezeggenschapsraad, bestaand uit geledingen van personeel, ouder(s) en leerlingen. De regeling is wettelijk en is te vinden op www.voo.nl. De medezeggenschapsraad heeft, afhankelijk van het onderwerp, recht op instemming of recht op advies. Dit recht is voor de raad als geheel of voor een geleding van de raad.

Leerlingenstatuut

Het leerlingenstatuut is gepubliceerd op de website van de school. Het statuut regelt de rechten en plichten van leerlingen. Het is een schooloverstijgend document in SOVON-verband (Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord). Aanvullende regels staan in deze schoolgids, in het huishoudelijk reglement en in het schoolveiligheidsplan.