Leerlingen die worden bevorderd naar 2 vwo, kunnen in dit leerjaar starten met het gymnasium. Het gymnasium start bij OSG Willem Blaeu ná het brugjaar. In 1 vwo wordt een introductieprogramma op het gymnasium aangeboden. Osg Willem Blaeu vindt deze uitgestelde keuze belangrijk om leerlingen voldoende gewenningstijd te geven voor de overstap naar het voortgezet onderwijs.

Op OSG Willem Blaeu wordt in het gymnasium in klas 2 en 3 Latijn en Grieks gegeven. In klas 4 kiezen leerlingen om in een of beide talen eindexamen te doen. De combinatie van het leren van deze talen en inzicht in de culturele achtergronden die hebben bijgedragen aan de vorming van de huidige maatschappij maken dat deze vakken als zeer waardevol worden beschouwd. Gymnasiumleerlingen maken diverse excursies zoals
naar Xanten in Duitsland, naar Maastricht en naar het Archeon in Alphen aan den Rijn. In de bovenbouw behoort de reis naar Rome tot het vaste programma, naast theater- en museumbezoek.

Om het leerlingen mogelijk te maken het gymnasium te volgen geldt voor 2 en 3 vwo
een andere lessentabel.
Voor contact: gymnasium@willemblaeu.nl