Om de visie tot uitdrukking te brengen werkt OSG Willem Blaeu vanuit de volgende
kernwaarden:

 • Leer en verbeter jezelf
  Osg Willem Blaeu daagt iedereen uit het beste van zichzelf te laten zien vanuit de gedachte: “Zoek, ontdek, leer en verbeter door te oefenen” (naar Johan Blaeu, zoon van Willem). Dit doet de school door elkaar te helpen in die zoektocht, elkaar de ruimte te geven om persoonlijke talenten te ontdekken en die verder te ontwikkelen. Dat
  gebeurt door de lat hoog te leggen en duidelijke eisen te stellen, aan de leerlingen en aan elkaar. In het onderwijs en de begeleiding bevordert OSG Willem Blaeu het gevoel van eigenaarschap bij de leerlingen voor hun eigen leerproces. Op elk type onderwijs kan de leerling goed presteren.
 • Ontmoet elkaar
  Osg Willem Blaeu is een school waar iedereen elkaar echt wil kennen en waar iedereen elkaar serieus neemt. Dat betreft de dialoog tussen personeel en leerlingen, tussen leerlingen onderling en personeel onderling. Iedereen is betrokken en laagdrempelig naar elkaar toe. Er heerst een prettige sfeer en men voelt zich veilig. Er is aandacht voor de eigenheid van elk individu en er wordt zorgvuldig gehandeld.
 • Neem je eigen verantwoordelijkheid
  Osg Willem Blaeu gaat uit van reflectief onderwijs waarbij verbeterpunten centraal staan. Dit betekent elkaar de ruimte geven om fouten te maken en hiervan te leren. Docenten werken opbrengstgericht om zo het leerrendement van de leerling te optimaliseren. Voortgezet onderwijs begint voor ons met het besef dat íeder kind recht heeft om zijn talenten te ontdekken en ambities waar te maken.