Leerlingen huren op school een locker voor hun waardevolle spullen en boeken. De leerling is zelf verantwoordelijk voor de sleutel/pas, die eigendom van school blijft. Bij het verlies/vergeten van de pas kan de leerling een conciërge vragen zijn locker te openen. Het kan zijn dat de conciërge op het gevraagde moment geen tijd heeft. Leerlingen mogen hun lesmateriaal uit de locker halen aan het begin en aan het eind van de lesdag en in de pauzes. Bij het wisselen van aaneengesloten uren moet een leerling zijn spullen bij zich hebben voor meerdere uren, zodat de les op tijd kan beginnen.

De schoolleiding heeft, met opgave van reden, het recht een locker van een leerling te inspecteren op spullen die op school niet zijn toegestaan. Medewerkers kunnen waardevolle spullen helaas niet in bewaring nemen. Er kunnen gevraagd en ongevraagd kluisjes- en tassencontroles plaatsvinden door personeel van de school of door medewerkers van de politie