Iedere klas heeft een mentor die verantwoordelijk is voor de studiebegeleiding en die bijdraagt aan het welzijn van zijn/haar leerlingen. De mentor is de eerste aanspreekpersoon voor ouder(s) en informeert hen over studieresultaten, gedrag en motivatie van hun kind. De mentor verzorgt in de onderbouw de mentor- en studielessen. Deze lessen gaan over: omgaan met elkaar, opkomen voor jezelf, zelfstandig(er) worden, de juiste
manier/de aanpak van huiswerk maken, leren en plannen. Er is ook veel aandacht voor veiligheid, zoals het voorkomen van (digitaal) pesten.
Een anti-pestprotocol is aanwezig en is terug te vinden in het schoolveiligheidsplan.