Terug naar het overzicht

Ondersteuning

Remedial hulp (dyslexie/dyscalculie)

Begeleiding bij taal- of rekenproblemen. Voor meer informatie kunt u op de website het dyslexieprotocol en dyscalculie protocol raadplegen of contact opnemen met: Coördinator remediale hulp/ dyslexie/dyscalculie:
mw. N. Schaper SCHN@willemblaeu.nl

Decaan

De decaan regelt:

  • de keuze van het vakkenpakket, het profiel, de profiel, de leerweg en de afdeling
  • de keuze van een vervolgstudie en/of beroep

    In verschillende leerjaren is een uitgebreid begeleidingsprogramma opgezet. Daarnaast geven de decanen informatie over studiefinanciering en studiemogelijkheden in het buitenland.

    Voor contact in verband met beroeps- en studiekeuze (decanen)
    mw. D. van Stralen-Koeman (havo en vwo): KOED@willemblaeu.nl<br>mw. M. Dickhout (vmbo): DIC@willemblaeu.nl

Ondersteuningsteam

De school heeft een intern en extern ondersteuningsteam. In het interne ondersteuningsteam zitten de leerlingcoördinator, de ondersteuningscoördinator en de leerlingbegeleider. J&G-coach is aanwezig bij het interne ondersteuningsteam overleg (IOT).
De mentor meldt een leerling aan bij het IOT, als er vragen/zorgen zijn over de ondersteuningsbehoefte en er meer nodig is dan wat de mentor en docenten kunnen bieden.