Terug naar het overzicht

Pakket- en profielkeuze

In de derde klas wordt veel aandacht aan de keuzemogelijkheden die leerlingen in de bovenbouw hebben. Er wordt onder leiding van de mentor een uur in de week aan de keuzemogelijkheden besteed. Toch kan het voorkomen dat een leerling terug wil komen op een gemaakte keuze. Dit kan tot de herfstvakantie, uiteraard met een gemotiveerd verzoek en met toestemming van de ouder(s). Voorwaarde is wél dat er nog plaats is.

Aanvragen door havo- en vwo-leerlingen worden behandeld door de decaan mw. D. Koeman- van Stralen
en behoeven goedkeuring van de afdelingsleider. Aanvragen door mavoleerlingen worden behandeld door mw. M. Dickhout (decaan) en behoeven eveneens goedkeuring van de afdelingsleider. Bij een toegekende wijziging zijn er voor de ouder(s) geen kosten aan de te bestellen boeken verbonden.
Voor contact: decaan@willemblaeu.nl