Bij de plaatsing wordt het advies van de basisschool gevolgd. Als de leerling een dubbeladvies (bv. havo/vwo) heeft, wordt op het hoogste niveau geplaatst. Bij TTO wordt op het laagste niveau geplaatst. Het toelatingsbeleid kunt u vinden op de website. Na overleg met de basisschool plaatst OSG Willem Blaeu de leerlingen vanaf klas 1 op een van de volgende afdelingen: vmbo-bb, vmbo-kb, mavo (vmbo tl), havo of vwo.

OSG Willem Blaeu werkt met homogene en heterogene brugklassen. Daar waar mogelijk werken we met combinatieklassen waar op twee niveaus wordt lesgegeven. Als dit niet mogelijk is, dan wordt het een klas met één niveau. In het tweede leerjaar krijgen de leerlingen het advies over het vervolgniveau: vwo (met de mogelijkheid van gymnasium), havo of mavo. De vmbo bb, vmbo kb leerlingen blijven in totaal twee jaar op OSG Willem Blaeu en stromen vervolgens door naar de nevenvestiging aan de Gravin Jacobastraat (vlakbij NS-station Noord), het Van der Meij College.

Een goede overstap van de basisschool naar OSG Willem Blaeu staat voorop. Als de nieuwe leerlingen nog in groep 8 zitten, nodigt OSG Willem Blaeu hen al uit voor de eerste kennismakingsmiddag met de nieuwe klasgenoten en met de nieuwe mentor.

Het nieuwe schooljaar begint met een kennismakingsprogramma, waarin het gebouw wordt verkend, het rooster wordt uitgelegd en een opstart gemaakt wordt met werken op school met een laptop. Dit programma duurt een week. In deze schoolweek organiseert de school ook introductieactiviteiten waarbij de brugklassers de gelegenheid krijgen elkaar zo goed mogelijk te leren kennen.

Tijdens de mentorlessen wordt speciaal aandacht besteed aan veiligheid in en rond school. In de eerste en tweede klassen wordt door de mentor specifiek aandacht besteed aan pesten en wordt een omgangscontract getekend. Daarnaast is er aandacht voor sociale vaardigheden.