Onderwijs geeft veel, maar kost ook geld. Als school heeft OSG Willem Blaeu een overeenkomst gesloten met Iddink voor het leveren van gratis schoolmateriaal (www.iddink.nl). Het betreft hier vooral leerboeken, werkboeken, digitaal leermateriaal (licenties), examentraining en -bundels en eigen leermateriaal van de school. Atlassen, woordenboeken, rekenmachines en agenda’s, evenals laptops, sportkleding, schriften, multomappen, pennen en dergelijke blijven voor rekening van de ouder(s). Osg Willem Blaeu kiest naast het bestaande aanbod voor een aantal speerpunten, zoals tweetalig onderwijs, gymnasium en Topsporttalentschool.

Dit betekent dat de school extra hulp, leermiddelen en faciliteiten gebruikt en activiteiten organiseert. De bekostiging van de overheid is alleen gericht op het gewone onderwijsaanbod. Om extra hulpmiddelen, faciliteiten
en activiteiten te kunnen realiseren, naast de activiteiten vanuit de speerpunten, vraagt OSG Willem Blaeu een vrijwillige bijdrage van ouder(s). De bedragen worden jaarlijks beoordeeld en besproken met de medezeggenschapsraad. De oudergeleding heeft hierin instemmingsrecht. De bedragen voor schooljaar.