Terug naar het overzicht

Taal- en rekenbeleid

Taal en rekenen zijn algemene vaardigheden. De bij het vak Nederlands aangeleerde regels dient een leerling ook te gebruiken bij andere vakken en ook bij het maken van proefwerken en werkstukken. Werkstukken en proefwerken moeten in correct Nederlands gemaakt worden. Rekenvaardigheden beperken zich niet tot het vak wiskunde.

Zij behoren tot de algemene ontwikkeling van de leerling, waar alle vakken van horen te profiteren. Osg Willem Blaeu werkt volgens de door het Ministerie van Onderwijs vastgestelde referentieniveaus taal en rekenen, screent de leerlingen op deze referentieniveaus en zorgt ervoor dat zij werken aan hun achterstanden.