Terug naar het overzicht

Talentontwikkeling

De missie van de SOVON is dat elke leerling door de breedte van het onderwijsaanbod en de hoge kwaliteit van het onderwijs de garantie krijgt om zich te ontwikkelen en om optimale leerresultaten te behalen. Binnen het Osg Willem Blaeu willen we door talentbegeleiding de potentie van (zeer) getalenteerde leerlingen in het voortgezet onderwijs optimaal tot zijn recht laten komen. Aandacht voor talent vraagt om een gevarieerd onderwijsaanbod dat recht doet aan verschillen.

Op OSG Willem Blaeu wordt op verschillende vlakken gewerkt aan talentontwikkeling,
zoals:

 • Topsporttalent (profileer je talent)
 • TTO (daag jezelf uit & ontdek je talent)
 • Internationalisering (ontdek je talent)
 • Docenten die op individuele basis binnen hun vak leerlingen een aangepast programma
  aanbieden (verdiep je talent)
 • LOB-programma, maatschappelijke stage, arbeidsoriëntatie (ontdek je talent)
 • Workshops ckv (ontdek je talent)
 • Gouden week, startactiviteiten, introductie brugklas, driehoeksgesprekken
 • Week van het welbevinden januari / februari
 • Osg Willem Blaeu-dagen einde schooljaar

  We streven naar een school waarin talentontwikkeling herkenbaar en gestructureerd is en er voor alle leerlingen een aanbod is. Alles wat de leerlingen op dit gebied ondernemen wordt vermeld op het testimonium (het “plusdocument”).

  Het testimonium is een gevalideerde verzamelstaat/inhoudsopgave die weergeeft wat een leerling aan plussen heeft laten zien naast de schoolresultaten (die worden vastgelegd in een diploma met bijbehorende cijferlijst). Het betreft een overzicht van de persoonlijke brede vorming van een leerling.)