Te laat komen

Te laat komen is hinderlijk voor de docent en de klasgenoten: het lesproces wordt immers verstoord. De leerling meldt zich voordat hij/zij de klas in gaat bij de conciërge met zijn/haar schoolpas. Daar krijgt de leerling een telaatbriefje. Hiermee krijgt hij/zij toegang tot de les. De eerste twee keer dat de leerling te laat komt volgt er nog geen sanctie. Vanaf de derde keer volgt er een maatregel. Deze maatregel bestaat uit het de volgende
dag om 8.00 uur melden bij de conciërge. In het verzuimprotocol staat exact vermeld wat de sancties zijn bij het meer dan vijf keer te laat komen. De verzuimcoördinator is het aanspreekpunt met betrekking tot dit protocol.

Te-laat-pas/vroeg-vertrekpas

Een leerling die niet in de nabije omgeving van de school woont en met het openbaar vervoer komt, kan recht hebben op een te-laat-pas. Met deze pas mag een leerling (alleen) de eerste tien minuten van het eerste uur later in de les komen. De pas wordt verstrekt, indien een leerling eerder dan 7.15 uur van huis moet vertrekken om nog op tijd te kunnen komen. De pas wordt verstrekt met toestemming van de afdelingsleider.
Komt een leerling met een te-laat-pas na het eerste uur te laat, dan meldt hij zich dezelfde dag na zijn laatste uur bij de conciërge om daar een uur na te blijven.
Een leerling die met het openbaar vervoer reist, heeft de mogelijkheid om bij de afdelingsleider een vroeg-vertrekpas aan te vragen om het achtste uur maximaal 10 minuten eerder te mogen vertrekken. Alleen onder bepaalde condities wordt deze pas verstrekt.