Het OSG Willem Blaeu is één van de dertig Topsporttalentscholen in Nederland. Deze scholen werken samen in en met EVOT (Expertisecentrum voor Onderwijs & Topsport.

Op een Topsporttalentschool krijgen talentvolle sporters met een topsport/talent-status persoonlijke begeleiding en faciliteiten, zodat zij studie en sport kunnen combineren. Voor talentvolle sporters zijn trainingstijden, lesrooster en huiswerkbegeleiding zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Het lukt echter niet altijd om de lessen zo te roosteren dat alle lesuren gevolgd kunnen worden. De topsporttalentafdeling heeft eigen begeleiders,
een eigen studieruimte, stilteruimte én toetsruimte. Kijk voor meer informatie op; www.evot.nl

Topsport/talent-status (NOC*NSF/ KNVB)

Sportbonden bepalen of een leerling een topsport/talent-status krijgt. Iedere bond heeft daar zijn eigen criteria voor. Als de officiële status is verleend, kan de leerling gebruik maken van de faciliteiten die de OSG Willem Blaeu biedt:

 • toegang tot de topsporttalentstudieruimte
 • begeleiding door een topsporttalentbegeleider
 • aangepaste tijden om trainingen mogelijk te maken
 • aanpassing lesrooster indien mogelijk en/of wenselijk
 • zo nodig ontheffingen voor bepaalde vakken (bij wet bepaald)
 • zo nodig vermindering van de verplichte onderwijstijd
 • de mogelijkheid om het eindexamen te spreiden over twee jaar, indien mogelijk en/of
  wenselijk.

  Leerlingen met een topsport/talent-status hebben een digitaal paspoort (Magister) waarin gemaakte afspraken (trainingstijden, doelstelling, vooruitgang en evaluaties) worden opgenomen. Ouder(s) van deze leerlingen sluiten met een school een overeenkomst aangaande de topsport/talent-ontheffingen.

Talent

Leerlingen die van hun bond (nog net) geen topsport/talent-status krijgen, kunnen geholpen worden met extra faciliteiten, we noemen deze leerlingen talentleerlingen. Deze leerlingen hebben net als de leerlingen met een topsport/talent-status een eigen topsporttalentbegeleider en toegang tot de topsporttalentstudieruimte.
De talentleerlingen krijgen ontheffing voor lichamelijke opvoeding zodat zij in deze uren extra tijd kunnen besteden aan hun huiswerk.