Terug naar het overzicht

Tweetalig onderwijs (TTO)

Het tweetalig onderwijs rust op twee pijlers: de tweede taal, het Engels en Europese en Internationale Oriëntatie (EIO). Meer dan de helft van de lessen wordt tot en met de derde klas in het Engels gegeven. De leerlingen worden als het ware ondergedompeld in het Engels en beheersen hierdoor het Engels al snel op een hoger niveau, gebruiken eerder authentieke taal. Vanwege de tweetalige opleiding zijn er meerdere ‘native speakers’ als docent aan de school verbonden. Naast het havo- of vwo-diploma behaalt de leerling een diploma van het Internationaal Baccalaureaat (IB). Deze IB-certificaten geven toegang tot Engelstalige universiteiten en hogescholen over de hele wereld.

De tweede pijler is Europese en Internationale Oriëntatie (EIO). In de onderbouw doen de leerlingen bijvoorbeeld diverse onderzoeken naar Europese landen en maatschappelijke thema’s. In de bovenbouw krijgt EIO ook vorm door excursies, bijvoorbeeld naar Den Haag als internationaal hart van de diplomatieke wereld en naar Brussel als centrum van Europa en zetel van de Europese Commissie en het Europees Parlement.

Osg Willem Blaeu is al bijna 20 jaar een erkende senior TTO-school. Deze certificering wordt gegeven door het Nuffic en garandeert een brede opleiding met veel aandacht voor internationale ontwikkelingen. Leerlingen die tweetalig onderwijs volgen krijgen in de bovenbouw extra Engels ter voorbereiding van het IB-examen. De examens van het IB zijn inhoudelijk gericht op de Engelse taal- en letterkunde en op de cultuur in Engelstalige landen. Het IB kent een internationale invalshoek.

Het ‘IB learner profile’ geeft aan dat het lesprogramma ten doel heeft: ‘to develop internationally minded people who, recognizing their common humanity and share guardianship of the planet, help to create a better and more peaceful world.’ Ook benoemt het IB tien kwaliteiten die een leerling tijdens de opleiding ontwikkelt. IB-leerlingen zijn Knowledgeable, Principled, Open-minded, Caring, Balanced en Reflective. De leerlingen streven ernaar om Inquirers, Thinkers, Communicators en Risk-takers te zijn. Voor meer informatie zie http://www.ibo.org/programmes/profile.

Bij het tweetalig onderwijs horen bijzondere activiteiten en excursies. Deze maken onderdeel uit van het lesprogramma en zijn niet vrijwillig. Het TTO-onderwijs brengt voor een school extra kosten met zich mee, denk hierbij aan extra lessen, scholing van docenten, certificering, materialen etc. De jaarlijkse TTO-bijdrage die aan de ouder(s) wordt gevraagd is bedoeld als tegemoetkoming in deze kosten. De activiteiten, de excursies en het examengeld worden apart in rekening gebracht en zijn verplicht.

Voorbeelden van activiteiten binnen de tweetalige opleiding:

  • een presentatie houden voor de ouder(s) over een Europees land
  • deelnemen aan Engelstalig theater
  • uitwisseling met een school uit een Europees land
  • meerdaags bezoek aan Oxford of Londen (in gastgezinnen)
  • bezoeken aan Engelstalige culturele voorstellingen
  • deelnemen aan de nationale debatwedstrijd van de tweetalige scholen in Nederland