Bijzonder verlof

De ouder(s) van een leerling kunnen verlof aanvragen bij familieomstandigheden (zoals een bruiloft of verhuizing), voor een crematie/begrafenis en onder speciale voorwaarden voor een vakantie. De school is verplicht om zich te houden aan de wettelijke regeling.

Het aanvraagformulier vindt u op de website van OSG Willem Blaeu onder ouder(s)-formulieren. Dit verlof dient acht weken van tevoren (bij een crematie/begrafenis enkele dagen van tevoren) schriftelijk te worden aangevraagd bij de afdelingsleider. Voor het aanvragen voor verlof voor het vieren van religieuze feesten (b.v. het Suikerfeest) kan een verzuimkaart worden ingeleverd bij de conciƫrge. Verder dient de aanvraag voor het
verlof aan verschillende voorwaarden te voldoen.
Aan leerlingen van de examenklassen wordt geen toestemming voor bijzonder vakantieverlof verleend. Leerlingen van andere leerjaren krijgen geen toestemming voor bijzonder vakantieverlof tijdens een toetsweek.

Topsporttalentverlof

Topsporttalentleerlingen kunnen toestemming vragen om tijdens schooltijden te trainen. Bij het samenvallen van wedstrijden en schoolexamentoetsen gaan de toetsen voor. Van de regel dat geen Topsporttalentverlof wordt gegeven bij examentoetsen kan alleen worden afgeweken bij (kwalificatiewedstrijden voor) NK, EK of WK.
Voor meer informatie: topsport@willemblaeu.nl