Terug naar het overzicht

Vrijwilligheid ouderbijdrage

In het voorgaande is aangegeven dat onze school op verschillende onderdelen van het onderwijs een vrijwillige bijdrage aan ouder(s) vraagt. Wij benadrukken dat deze bijdrage volledig vrijwillig is en dat wanneer u besluit deze niet te voldoen, uw kind nooit zal worden uitgesloten van deelname aan de betreffende activiteiten. Voor het voldoen van de vrijwillige bijdrage is ook een betalingsregeling mogelijk. Denkt u in aanmerking te
komen voor deze regeling, dan kunt u contact opnemen via administratie@willemblaeu.nl, of 072-5122447 met onze hoofd administratie. Graag hierbij uw situatie en hulpvraag beschrijven. Het is mogelijk dat wij vragen om bewijsstukken om uw aanvraag te onderbouwen.

Gevraagde ouderbijdrage voor keuzeprogramma’s schooljaar 23-24

Vrijwillige ouderbijdrage OSG Willem Blaeu