Terug naar het overzicht

Tweetalig onderwijs (TTO)

Waarom tweetalig onderwijs (TTO)?

Voor leerlingen met een speciaal talent voor talen bieden wij al ruim 20 jaar tweetalig onderwijs (TTO). Meer dan de helft van de lessen wordt tot en met de derde klas in het Engels gegeven. Naast het havo- of vwo-diploma behaalt de leerling een Internationaal Baccalaureaat (IB), een internationaal erkend diploma Engels.

Engels is over de hele wereld één van de belangrijkste communicatietalen. Door de internationalisering van onze samenleving is de beheersing van de Engelse taal steeds meer een vereiste. Dat geldt voor het bedrijfsleven, maar ook op hogescholen en universiteiten gaat men steeds meer gebruik maken van de Engelse taal. Tweetalig onderwijs biedt jou een uitstekende mogelijkheid om daarvoor al een stevige basis te leggen.