Veilige school

OSG Willem Blaeu heeft met de gemeente, de politie, het openbaar ministerie en de andere scholen voor voortgezet onderwijs in Alkmaar het Convenant Veilige School opgesteld en ondertekend. In dit convenant staan afspraken over het voorkomen en bestrijden van overlast, vandalisme en crimineel gedrag en het zorgen voor een veilig klimaat in en om de scholen voor voortgezet onderwijs in Alkmaar.

In het convenant staat onder andere dat:

  • het gebruik/bezit van alcohol en drugs in of om de school niet is toegestaan
  • vernieling, (seksuele) intimidatie en discriminatie niet zullen worden getolereerd
  • het bezitten dan wel afsteken van vuurwerk in en om de school niet mag
  • het bezitten van wapens of wat daarop lijkt verboden is
  • lockers/tassen van leerlingen door de school mogen worden gecontroleerd
  • bij het plegen van een misdrijf aangifte wordt gedaan of melding gemaakt bij de politie
  • de school een vast aanspreekpunt heeft bij de politie voor voorlichting en advies

Enkele documenten over veilige school:

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SOVON
Schoolinternvertrouwenspersonen

Schoolveiligheidsplan Willem Blaeu 2021-2022
Veiligheidsconvenant VO

OSG Willem Blaeu vindt het belangrijk dat iedere leerling met plezier naar school gaat. Daarom hebben wij een pro-actieve aanpak tegen pesten ontwikkeld, genaamd het anti-pestprogramma, ten gunste van een prettige sfeer in de klas.

bekijk ons anti-pestprogramma