Veilige school

OSG Willem Blaeu werkt samen met de gemeente en de politie. Als er zich iets voordoet dat mogelijk een wettelijke overtreding is, maakt school contact met de schoolagenten.  

Schoolregels:  

 • het gebruik/bezit van alcohol en drugs in of om de school is niet toegestaan  
 • vernieling, (seksuele) intimidatie en discriminatie zullen niet worden getolereerd  
 • het bezitten dan wel afsteken van vuurwerk in en om de school mag niet  
 • het bezitten van wapens of wat daarop lijkt is verboden   
 • lockers/tassen van leerlingen door de school mogen worden gecontroleerd  
 • bij het plegen van een misdrijf aangifte wordt gedaan of melding gemaakt bij de politie  
 • de school een vast aanspreekpunt heeft bij de politie voor voorlichting en advies  

Documenten  

Enkele documenten over veilige school:  

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SOVON  
Schoolveiligheidsplan Willem Blaeu 2022-2023  
Veiligheidsconvenant VO  

Vertrouwenspersoon  

Er zijn vertrouwenspersonen. Een vertrouwenspersoon is iemand waar leerlingen, ouders en medewerkers van onze school terecht kunnen met klachten over (of het melden van) verschillende zaken waar zij last van hebben. Dit kan van alles zijn. Denk aan: school, lessen, huiselijk geweld, ongewenst gedrag van anderen thuis of op school, problemen thuis of op school, seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten. De vertrouwenspersoon luistert naar je, begeleidt en adviseert hoe je dit kunt oplossen en bij wie je terecht kunt voor een oplossing.  
De vertrouwenspersoon hanteert volledige vertrouwelijkheid in het gesprek, behalve als er sprake is  
van een strafbaar feit. Dan zal er melding gedaan moeten worden, dit gaat altijd in overleg  
met de melder.  

In de praktijk blijkt dat veel leerlingen hun verhaal/vraag makkelijk bij hun mentor of een andere  
docent kwijt kunnen. Fijn dat er zoveel collega’s zijn waar leerlingen zich op hun gemak voelen. In  
veel gevallen is dit voldoende, soms wordt er doorverwezen naar bijvoorbeeld de anti-pest  
coördinator of naar ons. Een goed werkende route om te zorgen dat iedereen zich prettig blijft  
voelen bij ons op school.  

Je kunt mailen naar: vertrouwenspersoon@willemblaeu.nl.   

Veilige school (anti-pesten)  

OSG Willem Blaeu vindt het belangrijk dat iedere leerling met plezier naar school gaat. Daarom hebben wij een pro-actieve aanpak tegen pesten ontwikkeld, genaamd het anti-pestprogramma, ten gunste van een prettige sfeer in de klas.   

Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen op een prettige manier met elkaar omgaan en dat de sfeer in de klas en binnen de school optimaal is. Alle klassen besteden aandacht aan hoe we met elkaar om willen gaan. Een omgangscontract behoort tot de mogelijkheden waar iedereen een handtekening onder zet. We hopen dat ons anti-pestprogramma helpt om een prettig leerklimaat te creëren.  

Introductieprogramma’s  

Alle klassen starten het schooljaar met een introductieprogramma met als doel elkaar beter te leren kennen en klassen afspraken te maken. Specifiek voor de brugklas duurt het programma een week; dit is het Willem Blaeu- brugklaskamp op onze school.  Daarin staat centraal de groepsvorming en het samen komen  tot groepsafspraken en -doelen. De brugklasser leert snel de school kennen.   

Voor klas 1 en 2 bieden wij aan:  

 • mentorlessen; klas 1 twee lesuren en klas 2 één lesuur per week  
 • extra aandacht voor sociale emotionele vaardigheden en studievaardigheden  
 • persoonlijke mentorgesprekken over wie ben ik? wat kan ik?  

Er wordt onderscheid gemaakt in sociale vaardigheden en studievaardigheden, waarin onderwerpen als: ‘Een nieuwe klas’, ‘Vriendschap’, ‘Pesten’, ‘Opkomen voor jezelf’ aan bod komen.  

Er zijn in de onderbouw theatervoorstellingen van Theatergroep Playback over vriendschappen, groepsdruk, buitengesloten worden, pesten en de invloed van sociale media hierop. Op de informatieavonden voor ouders leerjaar 1 en 2 speelt Theatergroep Playback ook voorstellingen, waarin ouders handvatten krijgen aangereikt om in gesprek te gaan met hun kind over deze onderwerpen.  

Voor klas 3 bieden wij:  

 • mentorlessen; klas 3 havo/vwo twee lesuren en klas 3 mavo één lesuur per week  
 • persoonlijke mentorgesprekken over wat wil ik?  

In de bovenbouw krijgen leerlingen regelmatig persoonlijke mentorgesprekken per jaar. Daarnaast is er in de vierde klas mavo en havo één mentoruur per week.  

Er is een anti-pestcoördinator op OSG Willem Blaeu. De anti-pestcoördinator ondersteunt mentoren en andere medewerkers bij de preventie en aanpak van pestgedrag. Mochten er incidenten zijn, waar het gaat om negatieve uitlatingen of omgang met elkaar, dan is de mentor het eerste aanspreekpunt. Is er toch meer ondersteuning of informatie nodig zijn kunt u vervolgens ook altijd contact opnemen met anti-pestcoördinator. We gaan ermee aan de slag om het voor iedereen prettig te hebben op onze school. 

Speciaal voor ouders en leerlingen heeft Stichting 113 een artikel geschreven ‘Pesten op school‘. Hierin staan tips, hulpnummers en onderzoekscijfers over pesten op school.