Leerling inschrijven

Leuk dat u/jij voor onze school kiest of althans geïnteresseerd bent in onze school.

Het is wenselijk om vóór 1 april uw zoon/dochter in te schrijven voor het nieuwe schooljaar, zodat wij een plek kunnen garanderen.

Inschrijfformulier 2021-2022

Adviesformulier basisschool

Het kan zijn dat u het advies van de basisschool nog niet heeft ontvangen op het moment van aanmelden. U schrijft uw kind in op het niveau van het voorlopige advies basisschool.
Na ontvangst van het definitieve advies verzoeken wij u het adviesformulier basisschool te mailen naar administratie@willemblaeu.nl.

Definitieve inschrijving

Om de inschrijving definitief te maken zijn onderstaande stappen van belang:

 1. Het inschrijfformulier dient digitaal te zijn ondertekend door de eerste ouder en digitaal ingeleverd bij de school.
 2. Na het digitaal verzenden van het inschrijfformulier ontvangt u automatisch een e-mail met instructies om de inschrijving definitief te maken.
 3. De inschrijving is definitief wanneer het originele adviesformulier van de basisschool is ontvangen. Dit kunt u ons sturen:
  1. als bijlage bij het inschrijfformulier
  2. per e-mail sturen aan administratie@willemblaeu.nl
  3. per post aan OSG Willem Blaeu Postbus 9335, 1800 GH ALKMAAR
  4. op werkdagen in de brievenbus op het schoolplein bij het hek
 4. Na verwerking van de inschrijving krijgt u een definitieve bevestiging van inschrijving per post op het adres van de eerste ouder.

Als de leerling na 1 april wordt ingeschreven dan wordt deze op een wachtlijst geplaatst.

Stel een vraag over inschrijvingen