Leerling inschrijven

Schooljaar 2021-2022

Leuk dat u/jij voor onze school kiest of althans geïnteresseerd bent in onze school.

Inschrijfformulier

Het inschrijven voor het komende schooljaar is mogelijk vanaf de open dag (zie datum). Het is wenselijk om vóór 1 april uw zoon/dochter in te schrijven voor het nieuwe schooljaar, zodat wij een plek kunnen garanderen.

Inschrijven op school

Het is mogelijk om het digitale inschrijfformulier op school in te vullen, deze ter plaatse te ondertekenen en in te leveren. Op dit moment is nog niet duidelijk of u hiervoor naar school kan komen i.v.m. de COVID-19 maatregelen.

  • maandag 1 maart 2021 tot met vrijdag 5 maart 2021 is de aanmeldweek.

Definitieve inschrijving

Om de inschrijving definitief te maken zijn onderstaande stappen van belang:

  1. Het inschrijfformulier dient te zijn ondertekend door ouder(s)/verzorger(s) en ingeleverd bij de school.
  2. Na het digitaal verzenden van het inschrijfformulier ontvangt u automatisch een e-mail met instructies om de inschrijving definitief te maken.
  3. De inschrijving is definitief wanneer het originele adviesformulier van de basisschool is ontvangen. Dit kunt u meenemen tijdens de aanmeldweek op school of per post versturen.
  4. Na verwerking van de inschrijving krijgt u een definitieve bevestiging van inschrijving.

Als de leerling na 1 april wordt ingeschreven dan wordt deze op een wachtlijst geplaatst.

Stel een vraag over inschrijvingen