Het havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) duurt vijf jaar en bereidt leerlingen voor op het hoger beroepsonderwijs (hbo). Leerlingen die naar het havo willen hebben een havo-schooladvies nodig om toegelaten te worden. Vanaf het vierde leerjaar volgen havisten een profiel met verplichte vakken en keuzevakken en starten zij met het examenprogramma. In het vijfde leerjaar is het eindexamen. Een havo-diploma geldt als een startkwalificatie. Daarom ben je niet verplicht om na je examen door te stromen naar het hbo of het het vwo. Het is natuurlijk wel heel verstandig om door te leren en een hbo-diploma te halen. Na het behalen van je hbo-diploma (of propedeuse) kun je ook nog naar de universiteit. 

Het tempo en niveau op het havo liggen hoger dan op het vmbo. Leerlingen werken meer zelfstandig en krijgen meer huiswerk dan op de mavo. 

Je kiest één van de 4 profielen in leerjaar 3, vanaf leerjaar 4 volg je het profiel met je examenvakken. 

 1. Cultuur & Maatschappij (verplicht: geschiedenis + tweede moderne vreemde taal) 
 1. Economie & Maatschappij (verplicht: wiskunde A of B, geschiedenis, economie) 
 1. Natuur & Gezondheid (verplicht: wiskunde A of B, scheikunde, biologie) 
 1. Natuur & Techniek (verplicht: wiskunde B, natuurkunde, scheikunde) 

Je doet eindexamen in 7 vakken: Nederlands, Engels, 3 profielvakken en 2 keuzevakken. Ook maak  je als havist verplicht een profielwerkstuk. Je bent geslaagd als je aan de volgende eisen voldoet: 

 1. Het gemiddelde cijfer van het centraal examen van de vakken in je profiel is een 5,5 of hoger. 
 1. Er is maximaal één 5 in de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. 
 1. De eindcijfers een 6 of hoger zijn; 
 1. Er is één 5 is en de overige eindcijfers zijn 6 of hoger; 
 1. Er is één 4 is en de overige eindcijfers zijn 6 of hoge. Het gemiddelde van je eindcijfers is dan ten minste een 6,0 of hoger; 
 1. Er is twee keer een 5, of een 5 en een 4, en alle andere eindcijfers zijn 6 of hoger. Het gemiddelde van al je eindcijfers is dan ten minste een 6,0 of hoger; 
 1. Er is geen eindcijfer lager dan een 4. Het combinatiecijfer en de losse eindcijfers in het combinatiecijfer tellen ook mee in deze regel. 
 1. Het vak lichamelijke opvoeding is voldoende of goed. 

Het combinatiecijfer is het gemiddelde cijfer van vakken waarvoor je geen centraal examen doet: 

 • maatschappijleer; 
 • CKV; 
 • het profielwerkstuk; 

Na het behalen van je havodiploma stroom je door naar het HBO of je stapt over naar 5 atheneum en haalt nog het vwo-diploma en gaat daarna naar de universiteit.