Scholen op de kaart 

Via de website Scholenopdekaart.nl van de VO Raad (VO-raad) geven scholen voor voortgezet onderwijs inzicht in hun eigen onderwijsprestaties zoals examenresultaten, doorstroom van leerlingen, tevredenheid van ouders en leerlingen en veiligheid op school.  

Ook OSG Willem Blaeu laat via deze zogenaamde vensters zien hoe we presteren op verschillende gebieden.  

Op de site van Scholen op de kaart is ook een vergelijkingsstool aanwezig waar u verschillende middelbare scholen met elkaar kunt vergelijken. Dit kan leerlingen van groep 8 en hun ouders helpen bij het maken van de belangrijke keuze voor een middelbare school. De vergelijkingstool is geen kieswijzer die één school aanwijst als beste keus, maar helpt ontdekken welke school het beste aansluit bij uw wensen.  

Inspectie 

OSG Willem Blaeu staat onder toezicht van de door de minister benoemde inspectie:  

Inspectie van het Onderwijs, Kantoor Utrecht 

 
Bezoekadres: hoofdkantoor St.-Jacobsstraat 200, 3511 BT Utrecht 

Routebeschrijving 

Postadres: Inspectie van het Onderwijs, Postbus 2730, 3500 GS Utrecht 

Contact : Contact | Inspectie van het onderwijs (onderwijsinspectie.nl) 
Website: www.onderwijsinspectie.nl 

Telefoon: 088-669 60 60 (iedere werkdag van 9.00 tot 16.30 uur bereikbaar) 

Meldpunt vertrouwensinspecteurs 

Voor meldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u terecht bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs. De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het nummer: 0900 111 3 111 (lokaal tarief, met starttarief van €0,0951). 

Meer informatie: Vertrouwensinspecteurs | Onderwerp | Inspectie van het onderwijs (onderwijsinspectie.nl) 

Bevorderingsregels 

https://www.willemblaeu.nl/wp-content/uploads/2023/01/Bevorderingsregels-2022-2023.pdf  

Reglementen 

(zie: Reglementen – O.S.G. Willem Blaeu – O.S.G. Willem Blaeu

Medezeggenschapsraad 

In de medezeggenschapsraad praten ouders, personeel en leerlingen mee over de gang van zaken op school en vooral over het toekomstig beleid. De bevoegdheden van de Raad zijn wettelijk vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op scholen 2007 (WMS). 

Voorzitter: Iwan Cordia 

Meer informatie: medezeggenschapsraad@willemblaeu.nl