Een mavo-opleiding duurt 4 jaar. Je hebt een vmbo-tl-advies nodig van de basisschool. Op de mavo krijg je allerlei vakken zoals Nederlands, Engels, wiskunde, geschiedenis en nog veel meer. De afkorting staat voor middelbaar algemeen vormend onderwijs. Het wordt ook wel vmbo-tl genoemd, de theoretische leerweg binnen het vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. 

In het vierde leerjaar doe je centraal eindexamen voor de vakken die je hebt gekozen in je eindexamenpakket. Je slaagt als: 

  • het gemiddelde eindcijfer van je eindexamens een 5,5 of hoger is. 
  • het eindcijfer voor Nederlands een 5,0 of hoger is. 
  • je eindcijfers een 6 of hoger zijn, of,; 
  • je een 5 hebt en voor de rest 6 of hoger, of; 
  • je een 4 hebt, een 7 of hoger en voor de rest een 6 of hoger, of; 
  • je 2 keer een 5 hebt, een 7 of hoger en voor de rest 6 of hoger; 
  • geen enkel eindcijfer lager is dan een 4. 
  • je profielwerkstuk een voldoende is 
  • je CKV en Lichamelijk Opvoeding voldoende zijn afgesloten. 

Het mavodiploma is geen startkwalificatie, dat betekent dat je nog door moet leren na de mavo. Met een mavodiploma kun je verschillende kanten op, zoals naar het MBO of misschien zelfs door naar HAVO als je goed genoeg presteert en dat wilt.  

Op MAVO kun je ook vakken kiezen die passen bij wat je leuk vindt of wat je later wilt doen, binnen 4 profielen: 

1. Techniek (verplicht: wiskunde + nask1) 

2. Economie (verplicht: economie + Duits of wiskunde) 

3. Zorg & Welzijn (biologie + wiskunde, geschiedenis of aardrijkskunde) 

4. Landbouw (verplicht: wiskunde + biologie of nask1) 

Mavo is een plek waar je leert en ontdekt wat je interessant vindt en waar je naartoe wilt in de toekomst. 

Op OSG Willem Blaeu volgen leerlingen 7 vakken in het eindexamenjaar, 4 mavo. Als het past in je rooster kun je ook 8 vakken volgen. Wettelijke norm voor een mavodiploma is 6 vakken: Nederlands, Engels, 2 profielvakken en 2 keuzevakken. Volg je 7 of 8 vakken, dan heb je meer keuzevakken in je eindexamenpakket. 

Na de mavo kun je doorstromen naar 4 havo of een MBO-opleiding gaan volgen.