Het voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs (VMBO) bereidt leerlingen voor op allerlei profielen en niveaus van het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Na de 2-jarige brugperiode op OSG Willem Blaeu maak je je school af op het Van der Meij College. Het Van Der Meij College heeft veel werkpleinen waarbinnen de leerling kan werken aan praktijkopdrachten in een echte beroepspraktijk. Je kunt kiezen voor de profielen: 

Nadat het vmbo-diploma op basisberoeps- of kaderberoepsniveau is behaald ben je nog leerplichtig en ga je door naar het MBO: BBL, beroepsbegeleidend leren (werken bij leerbedrijf en één dag per week naar school) of BOL, beroepsopleidend (hele week naar school met stages).