Op OSG Willem Blaeu zijn er binnen het vwo twee opleidingen: atheneum en gymnasium. Je krijgt op het vwo uitsluitend algemene theorievakken. Het tempo ligt er hoog en de opleiding duurt zes jaar. Je leert dus veel. Daarna kun je rechtstreeks door naar de universiteit. De letters vwo staan voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Met wetenschappelijk onderwijs wordt de universiteit bedoeld. 

Wat is het verschil tussen atheneum en gymnasium? 

Er is geen niveauverschil tussen atheneum en gymnasium. Het enige verschil is dat je op het gymnasium extra vakken krijgt: klassieke culturele vorming, Latijn en Grieks. Op het gymnasium moet je ook in een van de twee klassieke talen eindexamen doen. 

Naast Nederlands en Engels krijg je op het vwo in elk geval nog één moderne vreemde taal. 

In de bovenbouw van het vwo kun je kiezen uit vier profielen, dit zijn dezelfde profielen als op de havo: 
• Cultuur en maatschappij (verplicht: wiskunde en geschiedenis) 
• Economie en maatschappij (verplicht: wiskunde A, economie, geschiedenis) 
• Natuur en gezondheid (verplicht: wiskunde A, biologie, scheikunde) 
• Natuur en techniek (verplicht: wiskunde B, natuurkunde, scheikunde) 

Bij elk profiel hoort een aantal verplichte vakken plus keuzevakken in het vrije deel. Ook moet  je als vwo’er verplicht een profielwerkstuk maken. Je doet centraal eindexamen in acht vakken, naast de profielvakken zijn dit: 

  • Nederlandse taal en literatuur; 
  • Engelse taal en literatuur; 
  • maatschappijleer; 
  • culturele en kunstzinnige vorming (CKV); 
  • lichamelijke opvoeding; 
  • 2e moderne vreemde taal