Havo

Havo in de onderbouw

Volg je het havo, dan leg je een mooie basis voor je toekomst. De eerste drie leerjaren havo worden de onderbouw genoemd. De onderbouw bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs in de bovenbouw. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) geeft via kerndoelen aan wat leerlingen in deze periode moeten leren, maar scholen krijgen wel de ruimte de onderbouw zelf in te richten. Havo kan gekozen worden in combinatie met Tweetalig onderwijs.

Havo in tweede fase

Het havo duurt vijf jaar. In leerjaar 3 worden de leerlingen voorbereid op de keuze van een profiel. Onder een profiel verstaan we een samenhangend onderwijsprogramma dat de leerling voorbereidt op (HBO)vervolgstudies. Bij de keuze van het profiel krijgen de leerlingen begeleiding en advies van de mentor en de schooldecaan. Bovendien is er voor de ouders/verzorgers een informatieve ouderavond waar alle informatie over die keuze wordt gepresenteerd.

Alle profielen bestaan uit een gemeenschappelijk deel (voor alle leerlingen hetzelfde), een profieldeel met vakken die aansluiten op het gekozen profiel en een vrij deel (keuze).
In de tweede fase (leerjaar 4 en 5) bereidt je je voor op het examen in de gekozen richting/profiel. Met een havo-diploma kun je naar het hoger beroepsonderwijs. Maar je kunt ook overstappen naar 5 vwo. De leerling werkt in de tweede fase naast de lessen ook in het studiehuis. Daarin wordt een steeds groter beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid van leerlingen. Maar elke leerling kan bij ons blijven rekenen op persoonlijke begeleiding door zijn vakdocent.

Er zijn vier profielen:

  • Cultuur en maatschappij
  • Economie en maatschappij
  • Natuur en gezondheid
  • Natuur en techniek