VMBO

Vmbo-BB (Basis Beroeps) en KB (Kader Beroeps)

Het voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs-vmbo- bereidt leerlingen uitstekend voor op allerlei sectoren en niveaus van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Na de 2-jarige brugperiode ga je je school verder afmaken op het Van der Meij College dat voorzien is van veel werkpleinen waarbinnen de leerling kan werken aan praktijkopdrachten. Er wordt gekozen voor de sector techniek, economie of zorg en welzijn. Nadat het vmbo-diploma op basisberoeps – of kaderberoeps niveau is behaald geldt dat de leerling nog leerplichtig is en dus doorstroomt naar het mbo (bbl of bol)

Klik hier voor informatie over Van der Meij College voor klas 3 en 4 VMBO

VMBO-T(heoretisch)/mavo

VMBO-T is de meest theoretische variant van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. De ‘T’ staat voor theoretische leerweg. VMBO-t staat ook bekend onder de naam: mavo. De vakken worden op een vooral theoretische manier aangeboden. In de onderbouw staan alle vakken op het lesrooster. Aan het einde van de tweede klas zijn er drie vakken waaruit je moet kiezen, t.w. Duits, aardrijkskunde of LO2. Een van deze drie vakken staat dus op het rooster in klas 3. Maatschappijleer is een verplicht vak dat in mavo 3 wordt aangeboden.

Aan het einde van leerjaar 3 sluit je maatschappijleer af met een cijfer. Dat cijfer telt mee voor het eindexamen. In mavo 4 worden er i.p.v. zes vakken, zoals op de meeste scholen voor vmbo-t, zeven vakken gegeven. Examen wordt afgelegd in tenminste één sector: techniek, landbouw, economie of zorg en welzijn. Zo biedt de mavo een brede vooropleiding waarmee je op het mbo nog allerlei richtingen kunt kiezen.

Voorlichting van mavo 3 naar mavo 4

De voorlichting van 3 mavo naar 4 mavo kunt u vinden in onderstaande filmpjes

Stappenplan profiel vakkenpakket

Voorbeelden van profielen

Profiel techniek

Profiel landbouw

Profiel zorg en welzijn

Profiel economie

Rol ouder(s)/verzorger(s)

Daarna havo?

De planning

 

Verder na het vmbo

Met een vmbo-diploma kun je verschillende richtingen op. Je kunt bijvoorbeeld een beroep gaan leren binnen het mbo, waar je uiteindelijk een mbo-diploma kunt halen. Of je kunt doorstromen naar 4 havo.