VWO

Vwo in de onderbouw

De eerste drie leerjaren vwo worden de onderbouw genoemd. De onderbouw bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs in de bovenbouw.

Vwo in de tweede fase

Het vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) duurt zes jaar. Het vwo bestaat uit twee afdelingen: atheneum en gymnasium. Het wezenlijke verschil tussen het gymnasium en het atheneum bestaat uit de extra vakken Grieks en Latijn. Dit houdt in dat gymnasiumleerlingen tot en met het derde leerjaar onderwijs in beide talen volgen. Daarna kiezen zij voor Latijn of Grieks, of voor beide talen. De klassieke talen hebben een grote, algemeen vormende waarde.

In het derde jaar vwo wordt de leerling voorbereid op de keuze van profielen in de tweede fase. Een profiel is een samenhangend onderwijsprogramma dat de leerling voorbereidt op vervolgstudies. De profielen zijn dezelfde als op het havo. Ze zijn alleen uitgebreider, vragen meer inzicht van de leerling en leiden op voor een verdere studie aan universiteit en/of hogeschool.

Op het Willem Blaeu is VWO in combinatie met Tweetalig onderwijs (TTO) een optie. Daarnaast kan het ook worden gevolgd als Topsporter/talent.