Zoek, ontdek, leer en verbeter door te oefenen…

De tekst die Joan Blaeu, zoon van Willem Blaeu, riep in de 17e eeuw tegen iedereen met wie hij samenwerkte, is een slogan die werkt als een rode draad door alle lessen op OSG Willem Blaeu. Elke les heeft werkvormen waardoor leerlingen zichzelf leren kennen, kunnen oefenen en zich kunnen verbeteren. 

In het onderwijs op OSG Willem Blaeu staan drie kernwaarden centraal: 

  1. Tijdens  lessen dagen we leerlingen uit het beste van zichzelf te laten zien, elkaar te helpen en bieden we ruimte om persoonlijke talenten te ontdekken en te ontwikkelen. We leggen de lat hoog en helpen leerlingen deze lat te bereiken. 
  1. Met activerende werkvormen helpen we leerlingen eigen verantwoordelijkheid te nemen. 
  1. We ontmoeten elkaar regelmatig, tijdens lessen natuurlijk, maar ook in driehoeksgesprekken, activiteiten en projecten. We kennen elkaar daardoor goed, kennen de leerling bij naam. Er is een persoonlijke sfeer. De school biedt een kader met huisregels die duidelijk is voor leerlingen, waarbinnen zij optimaal tot leren komen.  

OSG Willem Blaeu heeft twee speerpunten, “sport en bewegen” en “wereldburgerschap”. Er zijn elk schooljaar veel activiteitendagen. Tijdens deze Willem Blaeu dagen heeft elke klas projecten en activiteiten. Tijdens deze projecten ontdekken leerlingen de wereld, leren zij hun schoolgenoten en zichzelf kennen. Onder deze twee speerpunten vallen ook het Tweetalig onderwijs (TTO) en de Topsporttalentafdeling.