Trajectplusklas

De Trajectplusklas is een bovenschoolse voorziening, gesitueerd bij OSG Willem Blaeu. Deze voorziening biedt onderwijs aan leerlingen die nog niet in een reguliere klas kunnen meekomen, ook niet met extra ondersteuning.  Leerlingen volgen in de 1e en 2e klas hun onderwijs in de eigen Trajectplusklas, en stromen gedurende het 3e leerjaar uit in een reguliere 3e klas havo of vwo.

Wat biedt de Trajectplusklas?

De Trajectplusklas begeleidt leerlingen bij het ontwikkelen van vaardigheden waarmee zij door kunnen stromen naar een reguliere klas op 4 havo of vwo niveau, met uitzicht op het behalen van een diploma. Trajectplusklas-leerlingen volgen hun onderwijs in een kleine klas met weinig wisselingen van docenten en lokalen, en veel structuur en voorspelbaarheid. Daarnaast is er intensieve begeleiding op pedagogisch en didactisch gebied. Trajectplusklas-leerlingen worden begeleid bij het ontwikkelen van vaardigheden t.a.v. leren, organiseren en plannen, en bij het versterken van vaardigheden op sociaal gebied. Iedere leerling heeft zijn eigen leerdoelen.

Ondanks de differentiatie op didactisch en pedagogisch gebied, is de Trajectplusklas zo vormgegeven dat het afgestemd is op het volgen van een regulier lesprogramma.

Hoe komt een leerling in aanmerking voor plaatsing in de Trajectplusklas?

De Trajectplusklas heeft een eigen aanmeldingsprocedure. Meer informatie over de Trajectplusklas én de aanmeldingsprocedure vindt u op de website van Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland: Home – Trajectplusklas – SWVNK (swvnoord-kennemerland.nl) .

Heeft u vragen, dan kunt u per e-mail contact opnemen via: cvttrajectplus@willemblaeu.nl