Ouders

Bent u nieuwsgierig hoe uw kind er op dit moment voor staat? Surf naar https://willemblaeu.magister.net/ en log in.
Voor meer informatie over de mogelijkheden van Magister, klik op “informatie Magister”.

Wilt u uw kind thuis helpen met het plannen, huiswerk maken en leren voor een toets, klik hier voor tips: Tips-voor-thuis-huiswerk-toets-planning

Kennismaking Ouderavond in Magister

Ziekmelden in Magister

Graag willen wij u attenderen op het volgende om onnodige e-mailwisseling of telefoontjes te voorkomen:

  • Via de magisterapp kunt u alleen ziekmeldingen doorgeven, dit behoort dagelijks te gebeuren. Graag voor 8.30 uur. Indien uw kind voor een langere periode ziek is, wilt u dit dan per e-mail of telefonisch doorgeven aan de mentor? Wij worden dan op de hoogte gesteld door de mentor en zullen dit in Magister zetten.
  • Wilt u bij een positieve COVID test, dit telefonisch of per e-mail doorgeven?
  • Gelieve externe afspraken zoals, huisarts, tandarts, orthodontist, ziekenhuisbezoek, fysiotherapie etc. buiten het lesrooster te maken. Indien dit noodzakelijkerwijs echt niet anders kan, dan graag minimaal 24 uur van te voren doorgeven, via een door u ondergetekende verzuimkaart, die ingeleverd kan worden bij de conciërge.
  • Het e-mailadres voor vragen en/of opmerkingen is verzuim@willemblaeu.nl

Voor meer informatie over Magister