Veel gestelde vragen

Wat wil je weten?

Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze school, OSG Willem Blaeu!

Hier vind je samen met je ouder(s)/verzorger(s) antwoorden op alles wat je wilt weten over het Willem Blaeu.

Algemeen

Het Willem Blaeu is een school voor iedereen! Een middelbare school in Alkmaar van basis/kader tot en met gymnasium met ongeveer 800 leerlingen. Leerlingen volgen lessen in een prettig gebouw met ruime lokalen. Er is een gezellige binnentuin met kippen, tafeltennistafels en een pannaveldje, waar je met schoolgenoten kunt voetballen of gewoon chillen met je vrienden tijdens de pauze. Het Willem Blaeu heeft een persoonlijke sfeer, we kennen je naam, in ons prettige gebouw komen we elkaar vaak tegen. Je voelt je thuis op school.

Je kunt op het Willem Blaeu veel kiezen. Je hoeft geen keuze te maken, je kunt op het Willem Blaeu ook gewoon een hele leuke schooltijd hebben en een mooi diploma halen. Dan doe je basis/kader, mavo, havo of vwo zonder tweetalig, sport of gymnasium.

Je kunt op havo of vwo van het Willem Blaeu kiezen voor tweetalig onderwijs, dan spreek je Engels tijdens veel lessen. Je kunt op alle niveaus kiezen voor één van de sportacademies, dan combineer je school met extra rugby, fietsen, voetbal, judo of hockey. Je kunt binnen het vwo kiezen voor gymnasium.

Er zijn geen dakpanklassen. De vmbo-bb en vmbo-kb klassen zijn combinatieklassen in leerjaar 1 en 2. Er zijn homogene brugklassen. Je wordt geplaatst in een 1bk, 1m, 1h(t) of 1v(t) klas.

In principe plaatst het Willem Blaeu op het hoogste niveau van het dubbele advies, mits dit ook het advies is van de leerkracht groep 8 en de wens van de leerling en ouder(s)/verzorger(s).

Heb je een dubbel advies, bijvoorbeeld kb/tl, dan plaatsen we je in een mavobrugklas, het hoogste niveau van je advies.

Op het Willem Blaeu heb je elke dag een laptop nodig. Al vele jaren werken wij digitaal in ons onderwijs. In alle klassen werken we met een mix van boeken en digitaal materiaal.

Het gebruik van de computer in het onderwijs heeft een positieve invloed op het leren. Met behulp van licenties, Microsoft Teams en de ELO in Magister wordt met leerlingen gecommuniceerd. In de ELO van Magister zijn planners, uitwerkingen en lesmateriaal te vinden.

Hiermee hebben we meer middelen bij het begeleiden van en geven van feedback aan leerlingen. In lessen en mentormomenten besteden we aandacht aan ICT-vaardigheden en mediawijsheid.

Ons gebouw is volledig voorzien van Wifi. Je kunt je laptop overal in school gebruiken. Sociale media is via WiFi onbereikbaar op het Willem Blaeu.

De lessen duren 50 minuten, na het 2e lesuur is er een pauze van 20 minuten en na het 5e lesuur een pauze van 30 minuten. Je brengt je pauze door in de aula of de hal van de school.

Deze ruimtes zijn gezellig ingericht, er is altijd een plek om gezellig met je vrienden te zitten.

Een gewone lesdag eindigt meestal na het 7e uur, om 15.10 uur, soms heb je het 8e uur nog les, die eindigt om 16.00 uur. Je bent ook wel eens eerder uit, na het 5e uur bijvoorbeeld, 13.00 uur, of het 6e uur, 14.20 uur. Misschien heb je ook een keer het 1e uur vrij, dan begint je lesdag om 9.20 uur.

Huiswerk en toetsen staan in je digitale agenda. Voor een aantal vakken is de lesmethode geheel of gedeeltelijk digitaal.

Opdrachten kun je digitaal krijgen en inleveren. Natuurlijk zit je niet de gehele dag achter de computer (dat zou niet goed zijn). De ene dag zal dat meer zijn dan de andere dag. Als je op één dag gymnastiek en beeldende vorming hebt, dan zal dat percentage minder zijn dan op een dag waarop alleen theorievakken staan geroosterd.

Naast de laptop blijven boeken en schriften belangrijke leermiddelen.

Leerlingen gebruiken de mobiele telefoon alleen in de kantine , alle overige ruimtes van de school zijn mobiele telefoons niet toegestaan.

De mobiele telefoon is thuis of in de kluis.

 • Er zijn op vier plekken tv-schermen om roosterwijzigingen te bekijken:
  • de hal
  • de kantine
  • het OLC
  • de personeelskamer
 • In alle ruimtes hangen klokken.
 • Leerlingen gebruiken een (digitale) agenda (Plenda in de brugklas).
 • Leerlingen plakken of noteren hun rooster in de agenda (Plenda in de brugklas en leerjaar 2).

Naar school gaan en boeken zijn gratis in Nederland.

Wat schaf je zelf aan?

Een laptop, ongeveer 400 euro. Benodigdheden als atlas, woordenboeken, rekenmachine, agenda, sportkleding, schriften, multomap, schrijfgerei, geodriehoek. 

Het Willem Blaeu vraagt ook een bijdrage in de kosten voor buitenlandexcursies, SportXtra, de sportacademies. Topsporttalent en TTO.

Borg voor het kluisje is 5 euro, deze krijg je na gebruik weer terug.

Wat zijn de extra kosten?

Sportacademies, circa 350 euro

Tweetalig onderwijs onderbouw, circa 300 euro

Tweetalig onderwijs bovenbouw, circa 200 euro

Topsporttalent, circa 350 euro

SportXtra, circa 100 euro

Wat zijn de bedragen van de vrijwillige ouderbijdrage?

Het Willem Blaeu kiest naast het bestaande aanbod voor een aantal speerpunten, zoals tweetalig onderwijs, gymnasium en Topsporttalentschool. Dit betekent dat de school extra hulp, leermiddelen en faciliteiten gebruikt en activiteiten organiseert. De bekostiging van de overheid is alleen gericht op het gewone onderwijsaanbod. Om extra hulpmiddelen, faciliteiten en activiteiten te kunnen realiseren, naast de activiteiten vanuit de speerpunten, vraagt OSG Willem Blaeu een vrijwillige bijdrage van ouders. De bedragen worden jaarlijks beoordeeld en goedgekeurd met de medezeggenschapsraad.

Brugklas (alle studies) € 182,50 (incl. Introductiedagen)

2e leerjaar (alle studies) € 93,50

3e leerjaar (alle studies) € 93,50

4e leerjaar havo/vwo € 93,50

4e leerjaar mavo € 91,00

5e leerjaar vwo € 91,00

5e leerjaar havo € 91,00

6e leerjaar vwo € 91,00

 

Onderwijs

Als je tweetalig onderwijs volgt krijg je een unieke kans om met behulp van de Engelse taal je horizon te verbreden en je wereld te verrijken. De Engelse taal is een middel om je wereldkennis te vergroten.

Welke vakken volg je in het Engels in een TTO-klas?

Je volgt meer dan de helft van je vakken in het Engels, zoals history, mathematics, geography, science, physical education & art education. Ook volg je naast je rooster het IB-programma (210 euro, International Baccalaureate), je kunt het IB-certificaat halen, daarmee toon je aan dat je tweetalig havo of vwo hebt gevolgd, waardoor je makkelijker toegang krijgt tot een buitenlandse universiteit na je diploma.

Je hebt minimaal havo-advies nodig.

Er zijn van de brugklas tot en met het eindexamenjaar havo en vwo TTO-klassen.

TTO organiseert uitwisselingsprojecten naar Malta, Portugal, Engeland, Turkije, Kroatië en de V.S. Kosten tussen 250 en 400 euro. De kosten voor de V.S. zijn ongeveer 1200 euro.

Ja, dat kan zeker. In de brugklas volg je vwo, in de brugklas maak je de keuze of je vanaf leerjaar 2 gymnasium wilt volgen.

In de tweede klas begin je met Grieks en Latijn. Deze talen volg je in leerjaar 2 en 3, daarna mag je kiezen of je houdt beide talen tot en met het eindexamen.

Op het gymnasium ontdek je hoe modern en springlevend de antieke oudheid is!

Gymnasium is te combineren met TTO (tweetalig onderwijs), topsport, één van de sportacademies en SportXtra.

Je gaat een week naar Rome in 4 of 5 gymnasium, kosten: 875 euro.

De buitenlandreis heeft extra kosten. Voor de overige activiteiten vragen we soms een kleine bijdrage. Bij de financiering van een activiteit wordt gekeken naar een combinatie van de museumkaart, CJP-pas of een kortingstarief en dan wellicht nog een kleine eigen bijdrage.

 • Klassieke week brugklas
 • Buitenlandreis van een week naar Rome in 4 of 5 gymnasium (extra kosten)
 • Gymnasiumdag met alle leerlingen van het gymnasium
 • Romereisreünie voor 5 en 6 gymnasium
 • Workshop Romeins koken met alle gymnasiumleerlingen
 • Voorstelling Nationale Opera Amsterdam bovenbouw
 • Voorstelling Metamorfosen in Leiden bovenbouw
 • Voorstelling Nederlands Kamerkoor Grote Kerk Alkmaar bovenbouw
 • Voorstelling Penthisilea Amsterdam
 • Klassieke Tour/bezoek Paleis op de Dam Amsterdam

Er is een goede basisondersteuning, er zijn mentorlessen met aandacht voor groepsvorming en leren leren.

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders/verzorgers.

Elke leerling heeft meerdere keren per jaar een driehoeksgesprek met zijn/haar mentor en ouder(s)/verzorger(s).

In het driehoeksgesprek bespreekt de leerling hoe het gaat op school, reflecteert op de vorige periode en blikt vooruit.

De mentor en de afdelingsleider letten op alle leerlingen als het gaat om verzuim, gemiste lessen, gedrag en houding in de klas. Zij zien elke leerling en handelen naar wat er nodig is, zodat je weer verder kan in de klas met je schooltaken.

Sport

Ongeveer 1/3 van het aantal leerlingen volgt onderwijs op het Willem Blaeu voor de sport.

Er zijn drie redenen voor sporters om naar school te gaan op het Willem Blaeu:

 1. Je hebt een NOC*NSF status. Het Willem Blaeu begeleidt je om je sport (trainingen binnen- en buitenland, wedstrijden) te combineren met school.
 2. Je wilt extra trainen voor je sport. Je kunt dan voor één van de sportacademies kiezen. Het rooster geeft ruimte om op een schooldag extra te trainen.
 3. Je wilt extra sportlessen, dan kies je voor SportXtra.

De Topsport/Talentafdeling is een aparte vleugel in het Willem Blaeu. Het is de studeer- en werkruimte voor alle Talenten en Topsporters.

Onder begeleiding van 4 medewerkers maken sporters hun huiswerk, halen zij hun toetsen in en krijgen ze ondersteuning in sport en school door het begeleidersteam.

Op de Topsport/Talentafdeling hebben wij talenten en topsporters.

Je bent een topsporter als je een officiële status van de sportbond en NOC*NSF hebt.

Als je deze status niet hebt, maar wel veel sport of aangesloten bent bij een academie van de school geeft het Willem Blaeu jou een Talentenstatus.

Het Willem Blaeu faciliteert een hockeyacademie, cycle-academie en een voetbalacademie voor jongens en meiden.

Daarnaast is er een samenwerking met de Rugby Academie Noord-West, Judobond en AZ.

Vanuit de samenwerking met AZ is er een voetbalacademie voor meiden, volledig georganiseerd en geselecteerd door AZ.

De medewerkers van de afdeling begeleiden de leerlingen in de combinatie van sport en school.

Voor Topsporters (leerlingen met een status) kan een begeleider meer regelen als dat nodig is als voor een leerling met enkel een talentenstatus.

De begeleider helpt met maatwerk en absenties door sport.

Daarnaast kan er hulp worden gegeven bij huiswerk, plannen en inhalen van toetsen.

De begeleider voert minimaal 3 gesprekken per schooljaar met topsportleerlingen.

Naast de lessen lichamelijke opvoeding krijg je extra sport. Het hele jaar krijg je één blokuur in de week extra sport op sportlocaties in Alkmaar, zoals boogschieten, klimmen, schaatsen, fietsen en schermen.

Ondersteuning

Willem Blaeu heeft een boven schoolse voorziening: de Trajectplusklassen. Een voorziening voor havo/vwo leerlingen, in leerjaar 1 t/m 3, die intensieve ondersteuning nodig hebben.

Deze klassen zijn bedoeld voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften met minimaal een havo-advies.

Aanmelding voor de trajectplusklas loopt via de afleverende school en het Samenwerkingsverband Noord-Holland-Noord.

Voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben is het Willem Blaeu goed uitgerust. Leerlingen krijgen extra ondersteuning als dit door de afleverende school zo is aangegeven, bijvoorbeeld tijdens de warme overdracht met de basisschool.

Ook kan het zijn dat onze waarneming aanleiding geeft. In samenspraak met de leerling en ouder(s)/verzorger(s) bepalen we de begeleiding, dit is maatwerk. We kijken naar het kind, wat is er nodig, wat is helpend?

Extra ondersteuningsmogelijkheden zijn:

 • Leerlingbegeleiders hebben contact met leerling en ouder(s)/verzorger(s)
 • Time-out mogelijkheden in overleg met leerlingbegeleiding
 • Faciliteitenpas dyslexie en dyscalculie

In overleg met leerling, ouders en eventueel externe deskundigen worden er handelingsadviezen voor docenten in de klas opgesteld.

Een leerling kan al een dyslexie- of dyscalculieverklaring hebben op de basisschool. Tijdens je schooltijd op het Willem Blaeu zijn er ook nog mogelijkheden om een dyslexie- of dyscalculieverklaring te krijgen.

Als er nog geen verklaring is, kan het Willem Blaeu vooronderzoek doen en het onderzoek doen waarmee een verklaring verkregen wordt. Voor het ‘grote’ onderzoek (dyslexie: 359 euro/dyscalculie: 495 euro).

Een leerling met een verklaring krijgt een faciliteitenpas met daarop van welke faciliteiten de leerling gebruik kan maken, zoals extra tijd, vergrote toetsen, toetsen maken op een computer, rekenkaart e.d.

Er is een remedial teacher die zo nu en dan met je kan zitten om je tips en trucs te geven, hoe je met je dyslexie/dyscalculie om kan gaan.