Ons onderwijs

Breed en gespecialiseerd tegelijk.

Wij zijn een scholengemeenschap met alle typen onderwijs onder een dak: van vmbo-b tot met gymnasium.  Alles wat wij aanreiken staat in het teken van ons motto ‘Zoek, ontdek, leer en verbeter door te oefenen’. Voor dat mooie persoonlijke ontwikkelingproces zetten we een mix van lesboeken en digitale middelen in.

Als school profileren ons op twee gebieden:

Wereldburgerschap

 • TTO-school (tweetalig onderwijs in het Engels) voor havo en vwo
 • activiteiten in het kader van internationalisering met uitwisselingsprojecten, reisweken en excursies binnen Nederland
 • versterkt talenonderwijs met o.a. een project ‘taaldorp’ en behalen van het Goethecertificaat
 • een breed scala aan culturele activiteiten zoals de kunstweek, het Scapino-project en open podium.
 • deelname aan talentontwikkelingsprogramma zoals uitblinkersproject
 • en voor alle leerlingen een maatschappelijke stage (Mas)

Sport en bewegen

 • topsporttalentschool voor leerlingen met een LOOT-status en sporttalenten
 • keuze voor:
  • voetbal- en hockeyacademie tijdens lestijden
  • SportXtra na de reguliere lessen
  • examenvakken  LO2 en BSM (bewegen, sport en maatschappij)

Allemaal met als doel onze leerlingen uit te laten groeien tot zelfbewuste burgers die geloven in hun kwaliteiten.

Q&A – Ons onderwijs